Från Riskgrupp till Friskgrupp

Innepower 4U  har nöjet att erbjuda företagets personal möjlighet att höja sin motivation och förbättra sin hälsa.

När prestationsförmågan sjunker, förändringar upplevs som hot, inte möjligheter och sjukskrivningsdagarna blir fler, och tvärtom för högpresterade medarbetare som ger järnet och hänger på en skör tråd till utbrändhet. I företag kan detta medföra minska produktion och stora kostnader för sjukfrånvaro och ersättare. För dig och arbetsgruppen som vill: Förbättra prestationen och hälsa, bli mer effektiv och fattar bättre beslut, lära dig att skapa mentalt fokus, hantera dina känslor och stress,öka ditt självförtroende, dra i handbromsen vid stress & kommunicera bättre.

Vanliga symtom vid stress: Oro, ångest, trötthet, irritation, konflikt, ökad fettsamling runt midjan, ostrukturerade tankar, glömmer bort saker, koncentrationssvårigheter, tunnelseende, högt blodtryck, dåligt immunförsvar, stela och spända muskler, huvudvärk. Kunskap om stress och återhämtning kan göra skillnad.

Coach modulen som finns till för att stödja medarbetaren i förändringsprocessen mot sina mål. Vi startar upp med en analys/kartläggning på nuläget. Vi skapar ett tydligt mål, ett klart syfte och en handlingsplan blir början till deltagarnas förändringsarbete. Stora förändringar börjar med en liten förändring. Vi ger också konkreta tips och råd till bättre hälsa.

Tankemönster och tankefällor kan lägga krokben för en positiv utveckling. Vanliga tankefällor är katastroftänkande, allt eller intet-tänkande, förstoring/förminskning och övergeneralisering. Det är svårt att ändra vanor. Men vartefter vi lär oss att utveckla en mer medveten uppmärksamhet, kan vi börja styra våra vanor i stället för att låta dem styra oss.

Välkommen att kontakta mig för mer information