http://youtu.be/maWQ5ZGBbuM Se filmen: Hur den fungerar!

http://youtu.be/t5bFZZ6Txms

För mer information så kommer jag gärna ut till dig eller ditt företag!

Andullationsmassagen ökar välbefinnandet och ger avslappning samtidigt som det sätter igång många gynnsamma processer både i musklerna och inre organ.

Andullationsmassagen med djupverkande infravärme ger en stimulans som utvidgar blodkärlen och ger bättre blodcirkulation i respektive vävnad. Effekten är en avslappnad och skön värmekänsla. Olika zoner i huden är anslutna till inre organ genom nervreflexer. Därför betyder Andullation inte bara att stimulera huden och musklerna, utan även samspelet av de inre organen. Detta är en viktig förutsättning för att behålla din hälsa.

Ryggsmärtor – utbredd sjukdom: Ryggont är en av de mest utbredda sjukdomarna bland befolkningen i dag och det har sin förklaring. Arbetsrelaterat sittande, stående, böjningar och lyft, med samma enformiga rörelser och oftast felaktigt, belastar ryggraden dag in och dag ut.

Noggrann diagnostisk analys visar att 89% av alla ryggbesvär i själva verket är resultatet av ett sådant påfrestande rörelsemönster. Detta leder till muskelspänningar och cirkulationsproblem, vilket i sin tur leder till mer smärta. Detta stressar din kropp och kroppens förmåga till återhämtning. Detta kan leda till flera problem som sömnstörningar, ischias, rubbningar i ämnesomsättningen, lymfbesvär, diskbråck, migrän mm.

Andullationsmassagen är mycket effektiv vid behandling av ryggbesvär.

Den ökande tendensen är alarmerande. Detta faktum var grunden för utvecklingen av ett Andullationsmassagesystem med 21 motorer och djupverkande infravärme. Systemet arbetar precis som en liten massagepraktik på din arbetsplats eller i ditt hem. För att uttrycka det annorlunda: Nu kan du ha en egen massageterapeut! Bara avslappnings effekten gör gott och minskar den skadliga stressen. Framgångsrika koncept för en 15 minuters tillämpning under lunchrasten (power nap) har visat att andullationsterapi minskar förekomsten stress och möjliggör en ökad prestationsförmåga på eftermiddagen.

Frekvensmassage/anndulationsmassage 20 olika program att välja på 20 minuter behandling + råd & tips. Pris 350 kr. Boka nu & få 100 kr rabatt! Gäller till 1/2 2015 Kontakta Magnus Lindroth för tids bokning på tfn: 070-659 35 08

PROGRAM P01 Uppvärmning För att lösa spänd muskulatur.

PROGRAM P02  Djup muskulär anndulation Mot muskelsmärtor & spänningar, vitaliserande, ökar välbefinnandet, ökar ämnesomsättningen.

PROGRAM P03 Stimulering av lymfsystemet Eliminering av slaggprodukter, stödjer venösa återflödet, stärker bindväv, minskar celluliter.

PROGRAM P04 Impuls – anndulation Löser kramper i muskulaturen, stimulerar blodcirkulationen.

PROGRAM P05 Avslappning Djupavslapning ger ny energi, aktiverar kroppens självläkning,motverkar sömnstörningar.

PROGRAM P06 Zonterapi För cirkulation i ben & fot, mot smärta, stimulerar lymfsystemet, blodcirkulation, stärker imunförsvsret.

PROGRAM P07 Lösa upp spänningar Vid ryggsmärtor & spänningar i hela Ryggmuskulaturen.

PROGRAM P08 Kroniska ryggbesvär Vid kroniska besvär i ländrygg; ischiasbesvär

PROGRAM P09 Lindring av akut smärta Vid ryggskott, kramp i vad eller vid akuta Smärttillstånd.

PROGRAM P10 Vitalisering av lederna Vid ledsmärta, artros, reumatism och benskörhet.

PROGRAM P11 Kort sömn ”Power-Nap” Reducerar stress och motverkar utbrändhet.

Verkar direkt avslappnande

PROGRAM P12 Aktivering av ämnesomsättningen

Vid viktproblem, problem med matsmältning; motverkar svullna ben och vattenansamlingar.

PROGRAM P13 Återhämtning efter aktivitet Påskyndar återhämtning efter fysisk aktivitet.

Minskar träningsvärk; utdrivning av slagg.

PROGRAM P14 Riktad behandling av visceralt fett (bukfett) Stimulerar tarmaktivitet & magmuskulatur, ökat blodflöde till inre organ. Hämmar inflammation.

PROGRAM P15 Djup avslappning Stressreducering; vid sömnproblem; stödjer

meditation, gynnar autonoma nervsystemet.

PROGRAM P16 Stimulering av hjärta och dess kretslopp Stödjer det kardiovaskulära systemet;

stimulerar, förnyar och vitaliserar.

PROGRAM P17 Ökad blodcirkulation Ökar cirkulationen och förbättrar syretillförseln.

PROGRAM P18 Minska sömnstörningar Bidrar till en förbättrad insomning och sömn.

Motverkar spänningar och stress i vardagen.

PROGRAM P19 Avslappning av vävnad Eliminerar spänningar i kroppens vävnad.

PROGRAM P20 Stresstolerans Ökar det autonoma försvaret mot stress

och hjälper kroppen med stresshantering.

Det medicinska massagesystemet används framgångsrikt av Tysklands ledande sjukgymnaster, medicinska praktiker och kliniker. HHP Massagesystem är den första certifierade medicinska produkten för att skapa andullationsmassage med djupverkande infravärme.

Ring Magnus för tidsbokning: 070-659 35 08

 

Sittsjukan- den nya hälsofaran

Begreppet ”Sittsjukan” som myntats inom den vetenskapliga världen är en ofta använd beskrivning av metabolt syndrom och de många olika skadliga effekterna av en allt för stillasittande livsstil. Metabolt syndrom är samlingsnamnet för ett antal faktorer som ökar risken för insjuknande i hjärt-, och kärlsjukdomar mm.

Livsfarligt att sitta stilla
Ett stort antal undersökningar, såväl tvärsnittstudier som prospektiva studier, visar nu att stillasittandet i sig, d.v.s. oberoende av motionsvanor, ökar risken för övervikt, bukfetma, metabolt syndrom, insjuknande i typ 2-diabetes och hjärt-kärlsjukdom, liksom för mortalitet i hjärt-kärlsjukdom och total mortalitet. I en prospektiv australiensisk studie med 8 800 friska vuxna över 25 års ålder fann man att sitta och titta på TV mer än 4 timmar per dag var associerat med 46 % högre risk att avlida inom 7 år och 80 % högre risk att avlida i hjärt-kärlsjukdom inom samma tidsperiod. I analysen tog man hänsyn till t.ex. rökvanor, matvanor, alkohol, utbildning och motionsvanor. Beräkningar utifrån australiensiska data visar att varje timmes stillasittande framför en TV förkortar livet med 22 minuter hos kvinnor och män över 25 år.

En stillasittande livsstil och brist på fysisk aktivitet kan bidra till eller vara en riskfaktor för:

 • Ångest
 • Diskbråck
 • Tjocktarmscancer
 • Djup ventrombos (blodpropp)
 • Hjärt- och kärlsjukdomar
 • Njursten
 • Högt blodtryck
 • Depression
 • Diabetes
 • Lipidrubbningar( förhöjda plasmahalter och totalkolestrol)
 • Benskörhet
 • Fetma

Aktivitet och rörelse är livsviktigt

För att motverka denna negativa utveckling har PowerPlate, världsledande inom vibrationsteknologi, forskat fram aktivitetsprogram som är både effektiva och enkla.

FitStop™ är utformad för att vitalisera medarbetarna under arbetsdagen och förebygga de negativa effekterna av stillasittande arbete. PowerPlate my7 FitStop innehåller enkla övningar som visas på en pekskärm med pedagogiska instruktioner och kan utföras i normala arbetskläder. Medarbetarna rekommenderas att göra 2-3 FitStop™pauser per dag.

Att utföra 2-3 FitStop  per dag kan resultera i:

 • Frigöra spänningar i nacke och rygg
 • Förbättrad rörlighet
 • Minskad stelhet och trötthet
 • Förbättrad hållning
 • Vitalisering av kropp och själ

FitStop™  består av enkla förprogrammerade övningar, stretching, och massage för att hjälpa till att motverka de vanligaste problemen med långvarigt sittande. De är snabba, lätta att följa och ger maximal effekt på kort tid.

FitStop™ programmen är korta och består av en 3, 8 eller 15 minuters övningsserie på Power Plate

FitStop™ modellen innehåller fyra olika programalternativ:

 • Återhämtning
 • Fokuserad Avkoppling
 • Pulshöjaren
 • Quick stop

De olika programmen består av enkel stretching och övningar som syftar till att hantera de flesta vanliga problem förorsakade av att sitta vid ett skrivbord hela dagen. För mer information kontakta mig!

Snabb och effektiv träning- för privatpersoner & företag!
Accelerationsträning på Power Plate är både snabb och oerhört effektiv.

Den avancerade vibrationsteknologin i Power Plate-maskinerna baseras på 10-års praktisk erfarenhet och vetenskaplig forskning som stöd för träningsformens effektivitet. Genom forskning och praktisk användning har det gradvis blivit uppenbart att denna träningsintervention är skonsam, effektiv och kommer snabbt att öka i popularitet.

Power Platemaskinen är en av de mest spännande tekniska framstegen inom det sportmedicinska-, hälso- och fitnessområdet. Accelerationsträning kan hjälpa människor till ökad hälsa, förbättrad prestation samt fysisk förmåga. Som träningsintervention kan accelerationsträning med Power Plate-utrustning erbjuda följande fördelar:

 • Stor effekt på kort träningstid
  • Mer lättillgänglig träning
  • En maskin för ett flertal användingsområden
 • Ökning av muskelstyrka samt mer väldefinierad muskulatur (tonade muskler)
  • Ökning av rörlighet
  • Intensiv stimulering som kan ge en förbättring av det neuromuskulära systemet.
  • Ökad blodcirkulation
  • Hjälp till smärtreduktion
  • Ökad benmineraltäthet (bmd)
  • Förbättrad balans och koordination som kan förhindra fall.
 • Förbättrad metabolism som kan leda till viktminskning

 

Om du mår bra så gör du bra!

Det krävs mentalt fokus för att skapa förändringar i din livsstil. Det är just den där mentala skärpan som du behöver för att bryta invanda beteenden, vanor och tankemönster som du skapat genom åren. Tydliga mål, ett klart syfte och en passionerad vilja är en bra start. Om du mår bra så gör du bra. Kunskap om stress och återhämtning kan göra skillnad. Vi behöver lära oss att arbeta smartare, inte mer.

Undvika tankefällor som kopplar på negativa känslor: Tankemönster och tankefällor kan lägga krokben för en positiv utveckling. Vanliga tankefällor är katastroftänkande, allt eller intet-tänkande, förstoring/förminskning och övergeneralisering. Det är mycket svårt att ändra vanor. Men vartefter vi lär oss att utveckla en mer medveten uppmärksamhet, kan vi börja styra våra vanor i stället för att låta dem styra oss. Precis som du kan korrigera obalans i din kropps rörelsemönster så kan du träna upp din mentala och känslomässiga förmåga så att du kan lära dig vad du kan påverka för att må bra och återfå kraften att göra det som du vill i din vardag.

Magnus Lindroth, är diplomerad coach, utbildad yogainstruktör och handledare i stresshantering. Han arbetar med livsstil- och förändringsprocesser på individ- och gruppnivå utifrån ett lösningsfokuserat förhållningssätt. Föreläsningen utformas efter gruppens önskemål

En kurs om stress & återhämtning

Jag kommer gärna ut till din arbetsplats. Kontakta mig för mer information