FRÅN RISK GRUPP TILL FRISKGRUPP

MOTIVATIONSHÖJANDE AKTIVITETER

- Seminarium, Stresshantering, processmöten, individuell coachning, rörlighetsträning, arbetsplatsträning, personlig träning.

Inledning

InnerPower4U har nöjet att erbjuda företagets personal möjlighet att höja sin motivation och förbättra sin hälsa. Uppdraget kommer att utföras med mycket rutinerade medarbetare vilka kommer att utföra uppgiften med ett stort engagemang. Det föreslagna lösningsförslaget innehåller ett erbjudande med sikte på att skapa en bättre vitaliserad personalstyrka.

II korthet innehåller erbjudandet följande:

  • Motivationshöjande seminarium
  • Stresshantering
  • Processgruppsmöten
  • Individuell coachning
  • Rörlighetsträning
  • Personlig träning
  • Arbetsplatsträning
  • Stresshantering


Sessionerna ovan sker lokalt och på tider som passar individernas och ert företags behov.
Vi hoppas ni finner vårt lösningsförslag intressant och ser fram emot en fortsatt dialog inom detta område.

Syfte

Syftet med att genomföra ett program för motivationshöjning och hälsa är att förstärka företagets anställdas förmåga och vilja att vara värdefulla medarbetare i organisationen.

Målet

Målet med detta är att göra personalen än mer effektiv och tillfredsställande för samtliga medarbetare oavsett gruppering för att öka lönsamheten och trivsel på arbetsplatsen.

Tillvägagångssätt

Genom personalutveckling, företagsutveckling, hälsa och friskvård. Metoderna som används är som nämts bland annat motivationshöjande seminarier, personlig coachning, stresshantering samt aktiv rörlighetsträning, arbetsplatsträning och personlig träning.

Inne Power 4U:s medarbetare är mycket erfarna med förändringsprocesser på individ- och gruppnivå utifrån ett lösningsfokuserat förhållningssätt. Personalen besitter på utbildning inom bland annat kostrådgivning, personlig tränare, hälsoprofilbedömning, stresshantering, beteendevetenskap samt diplomerade coacher.

Varför Inne Power 4U

Vi är intresserade av aktiviteter som ger resultat både på kort och lång sikt. Bästa sättet att nå resultat enligt oss är att få individen att känna sig delaktig och att det finns en god team känsla.

MODULERNA - MOTIVATIONSHÖJANDE SEMINARIUM

Här inleder vi med en motivationshöjande seminarium för att skapa och väcka intresse och inspiration till friskvård och välbefinnande för hela personalgruppen.

STRESSHANTERING
När prestationsförmågan sjunker/ förändringar upplevs som hot/ inte möjligheter och sjukskrivningsdagarna blir fler, och tvärtom för högpresterade medarbetare som ger järnet och hänger på en skör tråd till utbrändhet. I företag kan detta medföra minska produktion och stora kostnader för sjukfrånvaro och ersättare. För dig och arbetsgruppen som vill: Förbättra prestationen och hälsa/ bli mer effektiv och fattar bättre beslut/ lära dig att skapa mentalt fokus/ hantera dina känslor och stress/ öka ditt självförtroende/ dra i handbromsen vid stress/
kommunicera bättre/
Vanliga symtom vid stress: Oro, ångest, trötthet, irritation, konflikt, ökad fettsamling runt midjan, ostrukturerade tankar, glömmer bort saker, koncentrationssvårigheter, tunnelseende, högt blodtryck, dåligt immunförsvar, stela och spända muskler, huvudvärk. Kunskap om stress och återhämtning kan göra skillnad.

PROCESSGRUPPMÖTEN

Motivation, attityder och beteenden. Här kommer vi att jobba i processer med smågrupper just för att stärka och höja medarbetarnas motivation och inspiration till arbetsuppgifterna och till varandra som kollegor med att få till ett mer effektivt och vinnande arbetsteam. Frågor vi kommer att jobba med är: Hur blir jag tryggare i min yrkesroll? Hur får jag till min egen motivation? Hur sprider man motivation och inspiration till varandra som kollegor?

INDUVIDUELL COACHING

För vissa medarbetare kan det behövas extra stöd.
Coach modulen som finns till för att stödja medarbetaren i förändringsprocessen mot sina mål. Vi startar upp med en analys/kartläggning på nuläget: energinivå, attityd och inställning, sömn, stress, kostvanor, motionsvanor mm. Vi skapar ett tydligt mål, ett klart syfte och en handlingsplan blir början till deltagarnas förändringsarbete. Stora förändringar börjar med en liten förändring. Vi ger också konkreta tips och råd till bättre hälsa.

RÖLIGHETSTRÄNING

Vad gör du idag för att motverka stelhet och värk i din kropp? Lite ont kan man ha, men med åren blir det bara värre. Din kroppshållning blir sämre och din andningskapacitet försämras. Ett stort hälsoproblem idag är: stress och den stol du sitter på allt för många timmar per dag samt monotona rörelser. Det kan också handla om överträning. En workshop om hur vi kan organisera oss när vi går, sitter eller står. Du får lära dig om hur du kan lösgöra smärta och stelhet i din kropp så att du kan slappna av i spända muskler och bindväv/ förbättrar din rörlighet/ minskar nervsystemets irritation och skapar en betydande avstressande effekt. Dessutom får du lära dig släppa spänningar i diafragman som är vår viktigaste andningsmuskel och spelar en central roll i kroppen – om den arbetar avspänt får vi in mycket syre via lungorna. Genom sina rörelser passerar den många organ bland annat levern, tarmar och hjärta. En spänd diafragma kan orsaka sura uppstötningar och allmänt sämre syretillförsel. Andas du bättre så mår du bättre.

PERSONLIG TRÄNING

För dig som vill få ut mer av din träning eller inte tycker om att träna i grupp. Din personliga tränare hjälper dig att lägga upp träningen samt coachar, inspirerar och peppar dig. Självklart tränar du på det sätt som passar dig bäst så träningen anpassas efter individens behov & önskemål

ARBETSPLATSTRÄNING (3 x 15 minuters träning, mindre grupp)
Med enkla, korta stretch och rörlighetsövningar med hjälp av powerbands (gummiband) och träning med pinne så kallad MAQ träning (Muscle Action Quality) syftet är att på kort tid bibehålla och öka rörligheten som stimulerar bättre hållning och ger mer energi.

Ert företagets medarbetare kommer att möta motiverade och mycket engagerade coacher.