HÄLSOCOACH - Mindfulness Coach -COACH MODULER

Som syftar till att skapa drivkraft i förändring processen.
För vissa medarbetare eller för dig som privatperson kan det behövas extra stöd. När prestationsförmågan sjunker, förändringar upplevs som hot, inte möjligheter och sjukskrivningsdagarna blir fler. Och tvärt om för högpresterande medarbetare som ger järnet och hänger på en skör tråd till utbrändhet. I företag kan detta medföra minska produktion och stora kostnader för sjukfrånvaro och ersättare.
Coach modulen som finns till för att stödja medarbetaren i förändringsprocessen mot sina mål. Vi gör nuläges analys/kartläggning på: energinivå, attityd och inställning, sömn, stress, kostvanor, motionsvanor mm. Vi skapar ett tydligt mål, ett klart syfte och en handlingsplan blir början till deltagarnas förändrings arbete. Stora förändringar börjar med en liten förändring. Vi ger också konkreta tips och råd till bättre hälsa!
I coach modulen ingår 3 - 5 x Coachträffar, mer vid behov
Konceptet utformas och anpassas efter företagets behov och önskemål.
”Det är visserligen berömvärt att hjälpa de som är sjuka att bli friska, men lika berömvärt att hjälpa de friska att bevara sin hälsa” - Hippokrates (400 f kr)

FIXA FORMEN MED EN PERSONLIG TRÄNARE (PT) / HÄLSOCOACH

Du som vill få ut mer av din träning och önskar maximal effekt och synliga resultat av din träning och investerade tid väljer att träna med en personlig tränare. Din PT hjälper dig att lägga upp träningen samt coachar, inspirerar och peppar dig. Självklart tränar du på det sätt som passar dig bäst.
Vi gör en kartläggning var du är nu och vi gör en konkret plan för hur du ska nå dina mål,  
PT i grupp 2-6 personer
Att träna tillsammans är kul
HJÄLP NÅGON PÅ TRAVEN – GE BORT ETT PRESSENTKORT